sao-tome-and-principe
sao-tome-and-principe

Sao Tome gia nhập các nước Phi Châu để xin bồi thường từ những cựu thuộc địa
Sao Tome joins African nations in seeking compensation from former colonizers
Báo Africa News Báo Africa News 79 ngày