robotics
robotics

Khung mới cho phép robot học qua video trình diễn trực tuyến của con người
New framework allows robots to learn via online human demonstration videos
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 1 ngày
Các nhà nghiên cứu sử dụng ánh sáng để kiểm soát các động tác nhỏ trong nước
Researchers use light to control ferrofluid droplet movements in water
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 1 ngày
Số nguyên tố tốt nhất 50+ Giao dịch máy hút bụi ban ngày vẫn còn hiệu lực
The 50+ best Prime Day robot vacuum deals still available
Báo ZDNET Báo ZDNET 1 ngày
Những chiếc máy bay nhẹ có năng lượng mặt trời trong một giờ
Tiny sunlight-powered drone flies for an hour
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 2 ngày
Các nhà khoa học phát triển vải hoạt động 3D cho các thiết bị y tế và robot mềm
Scientists develop 3D-printed active fabric for medical devices and soft robotics
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 2 ngày
Cái máy hút bụi không tay này đã có giá cả phải chăng, và bây giờ giá cả của nó là rất thấp
This hands-free robot vacuum was already affordable, and now it's hit an all-time low price
Báo ZDNET Báo ZDNET 2 ngày
Tạo và kiểm tra ổn định hệ thống rô bốt điều khiển AI theo một cách nghiêm ngặt và linh hoạt
Creating and verifying stable AI-controlled robotic systems in a rigorous and flexible way
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 3 ngày
Các nhà nghiên cứu tạo ra chiến lược định vị tự động của côn trùng cho robot nhỏ xíu, nhẹ nhàng
Researchers create insect-inspired autonomous navigation strategy for tiny, lightweight robots
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 3 ngày
Cung cấp cho máy bay không người lái đôi cánh bọc và chủ động để cho phép họ đáp xuống trên các cực và chân cây
Giving drones wrap-and-grip wings to allow them to land on poles and tree limbs
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 3 ngày
Người máy cắt cỏ giống xe đua này cắt một bãi cỏ lộng lẫy và giảm 250 đô-la trong ngày trọng đại
This racecar-like robot mower cuts a gorgeous lawn and is $250 off on Prime Day
Báo ZDNET Báo ZDNET 4 ngày
Robot làm gạch nhanh nhất thế giới hạ cánh xuống bờ biển Mỹ
World's fastest brick-laying construction robot lands on American shores
Báo New Atlas Báo New Atlas 4 ngày
Hệ thống mới cho phép chuyển đổi trực quan của một bộ điều khiển robot trong thời gian thực
New system enables intuitive teleoperation of a robotic manipulator in real-time
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 4 ngày
Cái máy hút bụi này chỉ có 440 đô-la trong ngày trọng đại
This all-in-one robot vacuum and mop is only $440 on Prime Day
Báo ZDNET Báo ZDNET 4 ngày
Con robot này và máy hút bụi cầm tay là $249 trong ngày trọng đại này
This robot and handheld vacuum combo is $249 off this Prime Day
Báo ZDNET Báo ZDNET 7 ngày
DeepMind cho thấy một robot có khả năng hướng dẫn theo ngữ cảnh một tòa nhà văn phòng
DeepMind demonstrates a robot capable of giving context-based guided tours of an office building
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 8 ngày
Một máy móc hóa học: Việc phơi nắng giúp động cơ mềm thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau
A chemical claw machine: Vapor exposure enables soft actuator to perform diverse tasks
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 8 ngày
Con người mạo hiểm như thế nào khi tương tác với robot?
How risk-averse are humans when interacting with robots?
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 9 ngày
Học nhảy có thể giúp robot hình người làm việc tốt hơn
Learning dance moves could help humanoid robots work better with humans
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 9 ngày
Chân nhân tạo bắt chước dáng người, cải thiện sự ổn định trên mặt đất trơn trượt
Artificial foot mimics human gait, improves stability on slippery ground
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 9 ngày
Những nhà hoạt động giá rẻ cung cấp những đường xoắn mới trên những cái ống nhân tạo an toàn hơn, mềm mại hơn
Low-cost actuators offer new twist on artificial 'muscles' for safer, softer robots
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 10 ngày
Công ty hút bụi robot tốt nhất Amazon Prime Day
The 20 best robot vacuum deals for Amazon Prime Day
Báo ZDNET Báo ZDNET 10 ngày
Robot 6 chân tìm kiếm để thay thế chó dẫn đường cho người mù
Six-legged robot looks to replace guide dogs for the blind
Báo New Atlas Báo New Atlas 10 ngày
Nhà máy tự vệ của Tiểu Bình: 10M+ điện thoại một năm, không bị con người sờ mó
Xiaomi's self-improving factory: 10M+ phones a year, untouched by humans
Báo New Atlas Báo New Atlas 10 ngày
Những con robot làm việc với công nghệ cao có khả năng di chuyển an toàn hơn
High-tech 'whiskers' give working robots more ability to move safely
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 12 ngày
Thêm dữ liệu âm thanh khi huấn luyện robot giúp chúng làm việc tốt hơn
Adding audio data when training robots helps them do a better job
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 15 ngày
Nhật Bản triển khai robot hình người để bảo trì đường sắt
Japan deploys humanoid robot for railway maintenance
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 16 ngày
Máy tính sinh học sinh học sinh học được cách điều khiển robot
'Brain-in-a-jar' biocomputers can now learn to control robots
Báo New Atlas Báo New Atlas 17 ngày
Video: Hình con người 01 cho công việc lắp ráp các máy ảnh
Video: Figure 01 humanoid trains for its first job assembling BMWs
Báo New Atlas Báo New Atlas 17 ngày
Con robot này có thể nhảy cao hơn tượng Nữ Thần Tự Do nếu chúng ta tạo ra nó đúng cách
This robot could leap higher than the Statue of Liberty — if we ever build it properly
Báo Live Science Báo Live Science 20 ngày
Phá vỡ trong sự phát triển của bàn tay rô bốt xúc giác
Breakthrough in the development of tactile robotic hands
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 21 ngày
Robot hình người của linh hoạt giờ đang xử lý Spanx
Agility's humanoid robots are now handling Spanx
Báo New Atlas Báo New Atlas 21 ngày
Kĩ thuật mới cho người máy khuôn mặt sống
New technique gives robotic faces living human skin
Báo New Atlas Báo New Atlas 23 ngày
Điều chỉnh chuyển động của một con robot tự điều khiển để vật lý của vật chất sống
Tuning the movement of a self-propelled robot to the physics of living matter
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 23 ngày
Công việc mới khám phá những hoàn cảnh tối ưu để đạt được mục tiêu chung với robot hình người
New work explores optimal circumstances for reaching a common goal with humanoid robots
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 23 ngày
Giúp đỡ hay cản trở? Robot cấp cứu có khả năng hỗ trợ nhân viên y tế
Help or hindrance? ER robots have potential to aid health care workers
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 23 ngày
Tay robot với ngón tay tế nhị đạt được những kỳ công khéo léo
Robotic hand with tactile fingertips achieves new dexterity feat
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 23 ngày
Da sống tự chữa lành có thể làm robot giống con người hơn và nó trông đáng sợ như bạn mong đợi
Self-healing 'living skin' can make robots more humanlike — and it looks just as creepy as you'd expect
Báo Live Science Báo Live Science 25 ngày
Hãy gặp bác sĩ tâm thần, một robot giúp người ta suy yếu về nhận thức
Meet CARMEN, a robot that helps people with mild cognitive impairment
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 25 ngày
GR-1 hình người có một cách tiếp cận đa camera với thế giới xung quanh nó
GR-1 humanoid takes a multi-camera approach to the world around it
Báo New Atlas Báo New Atlas 26 ngày
Con voi sử dụng các đầu của thân cây để nắm bắt mọi thứ với độ chính xác tuyệt vời - làm thế nào điều này có thể giúp thiết kế robot?
Q&A: Elephants use the tips of their trunks to grasp things with great precision—how this can help robotic design?
Báo Tech Xplore Báo Tech Xplore 26 ngày