quantum-computing
quantum-computing

Một thiết bị hai chiều có thể làm mát máy tính lượng tử
A 2D device can keep quantum computers cool
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 15 ngày
Hệ thống lượng tử cho phép sửa chữa lỗi hiệu quả, tính toán dài hơn
Quantum system allows efficient error correction, longer computation times
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 33 ngày
Kỹ thuật mới có thể mang chúng ta lại gần hơn với một máy tính lượng tử có thể nhân rộng
New technique could bring us closer to a scalable quantum computer
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 40 ngày
Bước đột phá lượng tử: Chiếc máy tính lượng tử mạnh mẽ nhất trên thế giới
Quantum breakthrough: World’s purest silicon pave towards powerful quantum computers
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 75 ngày
Name
Milestone: Quantum simulation with circular Rydberg qubits
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 75 ngày
Cuộc cá cược lớn ở Úc vào ‘ máy tính lượng tử sử dụng ’ đầu tiên trên thế giới
Australia’s big bet on world’s first ‘useful’ quantum computer
Báo Asia Times Báo Asia Times 84 ngày
Sóng hài Josephson mô tả các bit lượng tử chính xác hơn
Josephson harmonics describe quantum bits more precisely
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 159 ngày
Máy tính cổ điển có thể theo kịp và vượt qua các đối tác lượng tử của chúng
Classical computers can keep up with and surpass their quantum counterparts
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 163 ngày
Đột phá trong nghiên cứu vật liệu lượng tử
Breakthrough in quantum materials research
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 173 ngày
Trung Quốc dùng máy nước ngoài để chế tạo máy tính lượng tử
China uses foreign machines to make quantum computers
Báo Asia Times Báo Asia Times 193 ngày
Điện toán lượng tử và lời hứa của nó cho tương lai của không gian
Quantum Computing and Its Promise for the Future of Space
Báo Newsweek Báo Newsweek 202 ngày
Kỹ thuật kéo dài kim cương giúp qubit ổn định và dễ kiểm soát hơn
Diamond-stretching technique makes qubits more stable and controllable
Báo New Atlas Báo New Atlas 235 ngày
IBM trình làng Eagle, bộ xử lý lượng tử mạnh nhất thế giới
IBM unleashes the Eagle, the world's most powerful quantum processor
Báo New Atlas Báo New Atlas 277 ngày
Điện toán lượng tử silicon vượt qua độ chính xác 99% trong ba nghiên cứu
Silicon quantum computing surpasses 99% accuracy in three studies
Báo New Atlas Báo New Atlas 277 ngày
Đèn LED Perovskite mở khóa việc tạo số ngẫu nhiên lượng tử cấp độ tiếp theo
Perovskite LED unlocks next-level quantum random number generation
Báo New Atlas Báo New Atlas 277 ngày