northern-mariana-islands
northern-mariana-islands

Hoa Kỳ gửi viện trợ đến các đảo Thái Bình Dương bị bão lớn tàn phá
US sends aid to Pacific islands devastated by huge typhoon
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 15 ngày
Quần đảo lấy lại không khí, tiếp cận biển sau cơn bão quái vật
Islands regain some air, sea access after monster storm
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 15 ngày
Julian Assage, người sáng lập viện phát minh, trở về Úc sau khi chiến tranh pháp lý Hoa Kỳ kết thúc
WikiLeaks founder Julian Assange returns to Australia a free man after US legal battle ends
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 23 ngày
Saupan, nơi cư ngụ của đảo Asange trong trận chiến cuối cùng, bị đám đông bao vây một thời gian — và bị quấy nhiễu
Saipan, placid island setting for Assange’s last battle, is briefly mobbed — and bemused by the fuss
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 23 ngày
Ông Julian Assange, người sáng lập công ty bèn dừng lại ở Bangkok trên đường đến tòa án Hoa Kỳ và sau đó tự do
WikiLeaks founder Julian Assange stops in Bangkok on his way to a US court and later freedom
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 25 ngày