human-behavior
human-behavior

30.000 năm lịch sử tiết lộ rằng thời gian khó khăn thúc đẩy sự kiên cường của xã hội loài người
30,000 years of history reveals that hard times boost human societies' resilience
Báo Live Science Báo Live Science 73 ngày
' Chúng ta sẽ gặp những người đang ở đâu: Các tiểu thuyết đồ họa có thể giúp đẩy mạnh sự đa dạng trong SM, theo MIT's Ritu Raman
'We're meeting people where they are': Graphic novels can help boost diversity in STEM, says MIT's Ritu Raman
Báo Live Science Báo Live Science 76 ngày
Tại sao người ta lại cảm thấy bị theo dõi, ngay cả khi không có ai?
Why do people feel like they're being watched, even when no one is there?
Báo Live Science Báo Live Science 94 ngày
Why do babies rub their eyes when they're tired?
Báo Live Science Báo Live Science 125 ngày
Best movies about famous scientists that aren't Oppenheimer
Báo Live Science Báo Live Science 132 ngày
What's the difference between deductive reasoning and inductive reasoning?
Báo Live Science Báo Live Science 136 ngày
Why do people dissociate during traumatic events?
Báo Live Science Báo Live Science 143 ngày
Những kẻ thái nhân cách có thể học cách cảm nhận sự đồng cảm?
Can psychopaths learn to feel empathy?
Báo Live Science Báo Live Science 167 ngày
Tại sao chúng ta trì hoãn?
Why do we procrastinate?
Báo Live Science Báo Live Science 195 ngày
Tại sao chúng ta có năm nhuận? Và chúng đã diễn ra như thế nào?
Why do we have leap years? And how did they come about?
Báo Live Science Báo Live Science 198 ngày
10 tranh cãi 'phá vỡ' khoa học năm 2023
10 controversies that 'broke' science in 2023
Báo Live Science Báo Live Science 206 ngày
Tiết kiệm hơn 40% cho bộ Ý tưởng LEGO tuyệt vời này
Save over 40% on this amazing LEGO Ideas set
Báo Live Science Báo Live Science 225 ngày
'Lông Yeti' được tìm thấy ở dãy Himalaya thực ra là từ một con ngựa, loạt phim BBC tiết lộ
'Yeti hair' found in Himalayas is actually from a horse, BBC series reveals
Báo Live Science Báo Live Science 258 ngày
Xác ướp 'nàng tiên cá' đầy ám ảnh đến từ Nhật Bản là loài lai khỉ-cá khủng khiếp với 'móng vuốt rồng', bản quét mới tiết lộ
Haunting 'mermaid' mummy from Japan is a gruesome monkey-fish hybrid with 'dragon claws,' new scans reveal
Báo Live Science Báo Live Science 263 ngày
Điều gì xảy ra khi bom hạt nhân phát nổ?
What happens when a nuclear bomb explodes?
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
Tại sao quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima để lại bóng người trên vỉa hè?
Why did the atomic bomb dropped on Hiroshima leave shadows of people etched on sidewalks?
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
Đánh giá ngọn hải đăng có động cơ Lego Ideas
Lego Ideas Motorized Lighthouse review
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
Bộ Lego tốt nhất dành cho người lớn: Bộ khoa học, tự nhiên & kỹ thuật dành cho những bộ óc tò mò
Best Lego sets for adults: Science, nature & engineering sets for curious minds
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
190 năm sau Darwin, đoàn thám hiểm kéo dài 2 năm tìm lại hành trình vòng quanh thế giới của ông
190 years after Darwin, 2-year expedition launches to retrace his voyage around the world
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
Cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness lớn nhất trong 50 năm sắp bắt đầu
The biggest hunt for the Loch Ness Monster in 50 years is about to begin
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
Thời tiết nóng có thể thúc đẩy sự hung hăng – nhưng chỉ trong một số điều kiện nhất định
Hot weather could boost aggression — but only in certain conditions
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
pareidolia là gì?
What is pareidolia?
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
Những người hâm mộ UFO giàu có đã giúp thúc đẩy niềm tin bên lề như thế nào
How wealthy UFO fans helped fuel fringe beliefs
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày
Ma có thật không?
Are ghosts real?
Báo Live Science Báo Live Science 274 ngày