georgia
georgia

Các viên chức vận tải ở Georgia lập kế hoạch chi tiêu thêm 1,5 tỷ đô la
Georgia transportation officials set plans for additional $1.5 billion in spending
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 2 ngày
Hội nghị của ông Thump rõ ràng xem thường Jan. 6 và những lời nói dối về sự gian lận trong bầu cử
Trump’s convention notably downplays Jan. 6 and his lies about election fraud
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 2 ngày
Tòa án phúc thẩm sẽ không nghe các lý lẽ về vai trò của Fani Willis trong vụ kiện Georgia Thump cho đến sau khi bầu cử
Appeals court won’t hear arguments on Fani Willis’ role in Georgia Trump case until after election
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 3 ngày
Anh Francis Ford Coppola, ‘ Thành phố Megal, nằm ở khách sạn Georgia này. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ mở cửa cho công việc kinh doanh
Francis Ford Coppola’s ‘Megalopolis’ wrapped at this Georgia hotel. Soon, it’ll be open for business
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 3 ngày
Hàng ngàn người có thể mất bảo hiểm sức khỏe sau khi phán quyết
Thousands Could Lose Health Insurance After Judge's Ruling
Báo Newsweek Báo Newsweek 3 ngày
Hồ sơ của Đảng Dân chủ Georgia để ngăn Kennedy và những người khác bỏ phiếu bầu tổng thống
Georgia Democrats file challenges to keep Kennedy and others off presidential ballot
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 4 ngày
Hạt Georgia cho biết con cháu nô lệ không thể sử dụng tham chiếu để thách thức cộng đồng đảo
Georgia county says slave descendants can’t use referendum to challenge rezoning of island community
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 4 ngày
Vụ phá sản của Rudy Giuliani bị ném ra ngoài. Đây là một số điều quan trọng để biết
Rudy Giuliani’s bankruptcy case was thrown out. Here are some key things to know
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 5 ngày
Kế hoạch y tế đòi hỏi công việc có thể thành công không? Thí nghiệm năm đầu ở Georgia không hứa hẹn
Can a Medicaid plan that requires work succeed? First year of Georgia experiment is not promising
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 5 ngày
Cựu ủy viên bảo hiểm Georgia bị kết án trong tù sau khi nhận tội gian lận về chăm sóc sức khỏe
Former Georgia insurance commissioner sentenced to prison after pleading guilty to health care fraud
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 8 ngày
Cảnh sát trưởng Georgia than vãn về kế hoạch bỏ tù ở quận dưới sự điều tra về quyền công dân liên bang
Georgia sheriff laments scrapped jail plans in county under federal civil rights investigation
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 8 ngày
Các bộ sưu tập thuế bang Georgia đã hoàn thành hơn 2 tỷ đô trước các dự án, nâng cấp dư
Georgia state tax collections finish more than $2 billion ahead of projections, buoying surplus
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 8 ngày
Viện ở Georgia chấp thuận kế hoạch cho đội giám sát độc lập giám sát tổng tuyển cử
Georgia’s Fulton County approves plan for independent monitor team to oversee general election
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 9 ngày
Thẩm phán nói rằng vụ phá sản Rudy Giuliani có thể bị bác bỏ. Nhưng nợ nần của anh ta vẫn chưa hết
Judge says Rudy Giuliani bankruptcy case likely to be dismissed. But his debts aren’t going away
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 10 ngày
Khu ổ chuột Hoa Kỳ tăng thêm mùa xuân này. Việc đó để cho người mua và người bán nhà ở đâu?
The US housing slump deepened this spring. Where does that leave home shoppers and sellers?
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 11 ngày
Luật New Georgia quy định các sản phẩm vỏ cây, đặt tiêu chuẩn cho việc thuê nhà và giảm thuế thu nhập
New Georgia laws regulate hemp products, set standards for rental property and cut income taxes
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 17 ngày
Tòa án tối cao thông qua vụ án tử hình của người Georgia. Những thành viên bồi thẩm đoàn đen bị tẩy oan
High court passes on case of Georgia man on death row who says Black jurors were wrongly purged
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 17 ngày
Một số vùng lập pháp ở Mississippi đã pha loãng quyền bầu cử của người da đen và phải được rerawn, thẩm phán nói
Some Mississippi legislative districts dilute Black voting power and must be redrawn, judges say
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 17 ngày
Những nhân viên bầu cử ở Georgia đã thắng 148M đánh bại Giuliani muốn vụ phá sản của anh ta bị vứt bỏ
Georgia election workers who won $148M judgment against Giuliani want his bankruptcy case thrown out
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 17 ngày
Ở Georgia, những người bảo thủ tìm cách loại bỏ những cử tri không có thách thức chính thức
In Georgia, conservatives seek to have voters removed from rolls without official challenges
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 20 ngày
Euro 2024: Thành tích hoàn hảo của Tây Ban Nha được kiểm tra bởi gói bất ngờ Georgia trong 16 năm qua
Euro 2024: Spain’s perfect record to be tested by surprise package Georgia in the last 16
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 20 ngày
Những người theo dõi cuộc tranh luận trong các trại của Biden và Thump dường như đồng ý về một cái gì đó: Biden đã có một đêm tồi tệ
Debate-watchers in the Biden and Trump camps seem to agree on something: Biden had a bad night
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 22 ngày
Thẩm phán tạm thời cản trở luật Georgia giới hạn người dân hay nhóm để đăng 3 trái phiếu mỗi năm
Judge temporarily blocks Georgia law that limits people or groups to posting 3 bonds a year
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 22 ngày
Cựu viên chức Georgia nói họ hợp tác để bảo vệ quyền chính đáng của các cuộc bầu cử
Former Georgia officials say they’re teaming up to defend the legitimacy of elections
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 23 ngày
Người đàn ông Florida giết mẹ và 2 phụ nữ khác trước khi chết trong cuộc đấu súng với phụ tá, cảnh sát trưởng nói
Florida man kills mother and 2 other women before dying in gunfight with deputies, sheriff says
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 23 ngày
Tòa kháng cáo ở Georgia nói phụ nữ tranh luận về bệnh tâm thần gây ra tai nạn có thể dùng biện hộ điên rồ
Georgia appeals court says woman who argues mental illness caused crash can use insanity defense
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 23 ngày
Ở Georgia Thẩm phán Blasts cảnh sát sau khi cô ấy bị đuổi khỏi Bench
Infamous Georgia Judge Blasts Police After She's Removed From Bench
Báo Newsweek Báo Newsweek 24 ngày
Thử thách kiện tụng liên bang Luật ở Georgia hạn chế nhiều người hoặc các nhóm đặt 3 trái phiếu mỗi năm
Federal lawsuit challenges Georgia law that limits many people or groups to posting 3 bonds a year
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 25 ngày
Tòa án Tối cao sẽ không nghe vụ tuyên bố kỳ thị trong các cuộc bầu cử của Ủy ban công cộng Georgia
Supreme Court won’t hear case claiming discrimination in Georgia Public Service Commission elections
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 25 ngày
Bắn trong 1.6 giây: Video khiến người ta thắc mắc làm thế nào cảnh sát tránh được cáo buộc về cái chết của người da đen
Shot in 1.6 seconds: Video raises questions about how trooper avoided charges in Black man’s death
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 25 ngày
Nhận được tin từ báo cáo của AP về cảnh quay mới của một người lái xe ô tô đen ở Georgia
Takeaways from AP’s report on new footage from the fatal shooting of a Black motorist in Georgia
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 25 ngày
Máy bay Vintage rơi ở trung tâm Georgia, gửi 3 đến bệnh viện
Vintage airplane crashes in central Georgia, sending 3 to hospital
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 31 ngày
Người đàn ông Alabama đã nhận tội đe dọa công tố viên Georgia và cảnh sát trưởng về vụ bầu cử Thump
Alabama man pleads guilty to threatening Georgia prosecutor and sheriff over Trump election case
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 31 ngày
Georgia GOP để chọn ứng cử viên Quốc hội, với ứng cử viên gồm cả người bị kết án ở Jan. 6 Bạo loạn
Georgia GOP to choose congressional nominees, with candidates including man convicted in Jan. 6 riot
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 32 ngày
Cha của Georgia được giải thoát khỏi nhà tù 10 năm sau khi đứa bé chết trong xe hơi nóng, được đưa vào nhà tù quận
Georgia father freed from prison 10 years after his toddler died in hot car, booked into county jail
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 32 ngày
6 người, kể cả 3 đứa trẻ, bị giết ở nhà, bị bắn 5 người khác bị thương
6 people, including 3 children, killed in Georgia house fire that injured 5 other occupants
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 33 ngày
Sách Review: ‘ Sự lãng mạn có thể đoán trước được của Seena Kaylor có thể gây náo động, đóng đinh
Book Review: Serena Kaylor’s ‘Calculation’ proves predictable romance can be uproarious, nail-biting
Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News Tin Tức 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ - Báo AP News 33 ngày