french-guiana
french-guiana

Sứ mệnh nghiên cứu hành tinh châu Âu khởi động từ Nam Mỹ
European planet-studying mission launches from South America
Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News 287 ngày
Ở Guiana thuộc Pháp, virus phơi bày sự bất bình đẳng, di sản thuộc địa
In French Guiana, virus exposes inequality, colonial legacy
Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News 287 ngày
Kính viễn vọng không gian được phóng lên trong hành trình táo bạo để ngắm nhìn những ngôi sao đầu tiên
Space telescope launched on daring quest to behold 1st stars
Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News 287 ngày
Biểu tượng cánh tả Pháp Taubira tham gia cuộc đua tổng thống đông đúc
Icon of French left Taubira joins crowded presidential race
Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News 287 ngày
Vụ phóng tên lửa Vega-C thất bại ở Guiana thuộc Pháp
Failure of Vega-C rocket launch in French Guiana
Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News Tin Tức Các Nước Nam Mỹ - Báo AP News 287 ngày