cybersecurity
cybersecurity

Việc giám sát sự quản lý an ninh mạng Nguy hiểm: Đa số các công ty cần có kỹ năng, nhưng không có
Oversight of the Management of Cybersecurity Risks: The Skill Most Corporate Boards Need, But Don't Have
Báo Newsweek Báo Newsweek 6 ngày
Tín hiệu tấn công mạng Indonesia đang gia tăng ở Đông Nam Á
Indonesian cyberattack signals growing threat in Southeast Asia
Báo Nikkei Asia Báo Nikkei Asia 8 ngày
Úc nói hacker Trung Quốc đứng sau tội phạm mạng
Australia says China-backed hackers behind cybercrimes
Báo Nikkei Asia Báo Nikkei Asia 14 ngày
Nhật Bản tấn công bằng vật giá chuộc chỉ là phần nổi của tảng băng khi thiệt hại toàn cầu tăng vọt
Japan ransomware attacks just tip of iceberg as global damages soar
Báo Nikkei Asia Báo Nikkei Asia 19 ngày
Indonesia đấu tranh để phục hồi sau khi tấn công mạng vào 282 cơ quan
Indonesia struggles to recover after cyberattack hits 282 agencies
Báo Nikkei Asia Báo Nikkei Asia 20 ngày
Nhật Bản nhắm vào việc nâng cao lực lượng phòng vệ lên 4000 nhân viên mạng
Japan aims to boost Self-Defense Force cyber personnel to 4,000
Báo Nikkei Asia Báo Nikkei Asia 20 ngày
Kaspersky phủ nhận đó là một nguy cơ sau khi Mỹ cấm phần mềm
Kaspersky denies it's a hazard after US bans software
Báo NewsNation Báo NewsNation 31 ngày
Cơ quan không gian Nhật phải chịu nhiều cuộc tấn công mạng kể từ năm ngoái
Japan space agency suffers multiple cyberattacks since last year
Báo Nikkei Asia Báo Nikkei Asia 32 ngày
Các doanh nghiệp Mỹ mất bao nhiêu do các hoạt động mạng nguy hiểm?
How much do US businesses lose due to malicious cyber activity?
Báo The Hill Báo The Hill 80 ngày
Xây dựng nhân viên đào tạo sự mệt mỏi bằng cách hình dung lại nó
Tackling Employee Training Fatigue by Reimagining It
Báo Newsweek Báo Newsweek 81 ngày
Hơn bao giờ hết, đó là đóng đinh cho các công ty để có được an ninh mạng đúng
Now More Than Ever, it's Crucial for Companies to Get Cybersecurity Right
Báo Newsweek Báo Newsweek 81 ngày
Nước Mỹ cần xem ‘ mây là cơ sở hạ tầng quan trọng
America needs to treat ‘the cloud’ as critical infrastructure
Báo The Hill Báo The Hill 89 ngày
Những cuộc tấn công chuộc tội là chim hoàng yến trong mỏ than trên mạng
Ransomware attacks are the canaries in the cyber coal mine
Báo The Hill Báo The Hill 105 ngày
How to protect your child from identity theft
Báo NewsNation Báo NewsNation 120 ngày
Cyber gangs stealing loads from US truckers, double brokering
Báo NewsNation Báo NewsNation 120 ngày
Why Employees Are Your Best Defense Against Cyberattacks: 6 Tips for Fostering a People-Focused Security Posture
Báo Newsweek Báo Newsweek 124 ngày
Congress, don’t give away the keys to our encrypted communications
Báo The Hill Báo The Hill 141 ngày
9 Steps to Fostering a Cybersecurity-Aware Culture
Báo Newsweek Báo Newsweek 147 ngày
Tội phạm mạng nhắm vào Thị trấn nhỏ, Hoa Kỳ: Cách chống trả
Cybercriminals have Small Town, USA, in their crosshairs: How to fight back
Báo The Hill Báo The Hill 158 ngày
Bắc Kinh chỉ trích Five Eyes vì ​​cáo buộc tấn công mạng
Beijing slams Five Eyes for cyberattack allegations
Báo Asia Times Báo Asia Times 162 ngày
Thanh toán ransomware đạt kỷ lục 1,1 tỷ USD: Báo cáo
Ransomware payments hit record $1.1B: Report
Báo The Hill Báo The Hill 165 ngày
5 cách nơi làm việc hiện đại đang thay đổi vào năm 2024
5 Ways the Modern Workplace Is Changing in 2024
Báo Newsweek Báo Newsweek 168 ngày
Một hãng phần mềm gián điệp khét tiếng của Israel muốn lợi dụng cuộc chiến ở Gaza để quay trở lại
A notorious Israeli spyware firm wants to use the Gaza war to make a comeback
Báo The Hill Báo The Hill 177 ngày
Cuộc tấn công mạng mới nhất khiến các ngân hàng mắc kẹt với Excel và đau đầu
Latest Cyberattack Leaves Banks Stuck With Excel and a Headache
Báo Bloomberg Báo Bloomberg 180 ngày
JPMorgan Chase: Các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ tinh vi
JPMorgan Chase: Cyberattacks increasing in volume, sophistication
Báo NewsNation Báo NewsNation 187 ngày
FBI cảnh báo xu hướng lừa đảo 'bắt cóc qua mạng'
FBI warns of 'cyber kidnapping' scam trend
Báo NewsNation Báo NewsNation 198 ngày
Arizona thực hiện các bước phòng ngừa chống lại AI bầu cử, các cuộc tấn công mạng
Arizona takes precautionary steps against election AI, cyber attacks
Báo NewsNation Báo NewsNation 207 ngày
Nếu không có hành động liên bang, tin tặc sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho hệ thống nước của Hoa Kỳ
Without federal action, hackers will continue to endanger US water systems
Báo The Hill Báo The Hill 211 ngày
Các vụ hack liên quan đến Iran cho thấy sự thất bại trong việc bảo vệ hệ thống nước của Hoa Kỳ
Iranian-Linked Hacks Expose Failure to Safeguard US Water System
Báo Bloomberg Báo Bloomberg 214 ngày
5 Xu hướng Nhân sự cho năm 2024: Điều hướng cơn nghiện công nghệ, Chú trọng đến vấn đề bảo mật và Ưu tiên phúc lợi của nhân viên
5 HR Trends for 2024: Navigating Tech Addiction, Embracing Security, and Prioritizing Employee Well-being
Báo Newsweek Báo Newsweek 216 ngày
Vi phạm Comcast xâm phạm 36 triệu tài khoản
Comcast Breach Compromises 36 Million Accounts
Báo The Wall Street Journal Báo The Wall Street Journal 217 ngày
Về quyền riêng tư dữ liệu, hãy nhìn vào các tiểu bang chứ không phải châu Âu để tìm giải pháp
On data privacy, look to the states and not to Europe for solutions
Báo The Hill Báo The Hill 217 ngày
Những vụ hack khủng khiếp vào cơ sở hạ tầng quan trọng đã xuất hiện. Nước Mỹ chưa sẵn sàng.
Terrifying hacks on critical infrastructure have arrived. America isn’t ready.
Báo The Hill Báo The Hill 217 ngày
Trong an ninh mạng, một số kiến ​​thức thông thường, mặc dù có thiện chí nhưng lại không có cơ sở
In Cybersecurity, Some Conventional Wisdom, While Well-Intentioned, Is Off-Base
Báo Newsweek Báo Newsweek 221 ngày
Tin tặc đã đánh cắp khoảng 1,7 tỷ USD trong năm nay từ các dự án tiền điện tử
Hackers Stole About $1.7 Billion This Year From Crypto Projects
Báo Bloomberg Báo Bloomberg 224 ngày
Kiểm tra bảo mật tìm thấy lỗ hổng với Mozilla VPN
Security audit finds flaws with Mozilla VPN
Báo TechRadar Báo TechRadar 228 ngày
23andMe cho biết dữ liệu sức khỏe đã được đưa vào Hack
23andMe Says Health Data Was Included in Hack
Báo Bloomberg Báo Bloomberg 231 ngày
Fed thăm dò các cuộc tấn công mạng liên quan đến Iran vào các cơ sở nước của Hoa Kỳ
Feds probe Iranian-linked cyberattacks on US water facilities
Báo NewsNation Báo NewsNation 237 ngày
Okta cho biết tin tặc đã đánh cắp dữ liệu của tất cả người dùng hỗ trợ khách hàng
Okta Says Hackers Stole Data for All Customer Support Users
Báo Bloomberg Báo Bloomberg 238 ngày
5 mẹo phi kỹ thuật để bảo vệ nhân viên khỏi các cuộc tấn công mạng
5 Non-Technical Tips to Protect Employees from Cyberattacks
Báo Newsweek Báo Newsweek 239 ngày