crohns-disease
crohns-disease

Bệnh Crohn có trầm trọng không?
Is Crohn’s Disease Fatal?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 6 ngày
Những gì bạn cần biết
Crohn's Disease Poop: What You Need to Know
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 6 ngày
Đa số người ta mắc bệnh Crohn tuổi nào?
What Age Do Most People Get Crohn's Disease?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 6 ngày
Bệnh xơ gan ở nhà
Home Remedies for Ulcerative Colitis
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 10 ngày
Các nhà sinh vật học là một game thay đổi căn bệnh Crohn
Biologics Are a Game Changer for Crohn's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 10 ngày
Không điều trị viêm ruột có những nguy cơ này
Not Treating Ulcerative Colitis Has These Risks
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Bệnh Crohn là gì?
What Is Crohn's Disease?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Triệu chứng của bệnh Crohn và làm thế nào nhận ra ngọn lửa
Crohn’s Disease Symptoms and How to Recognize a Flare
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Ăn kiêng để điều khiển bệnh Crohn
Diet for Managing Crohn's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Cách xử lý ngọn lửa của người Crohn
How to Handle a Crohn’s Flare-Up
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Phẫu thuật bệnh Crohn: Quan sát
Crohn’s Disease Surgery: Overview
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Tôi có những phương pháp trị liệu nào cho bệnh Crohn?
What Are My Treatment Options for Crohn's Disease?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Triệu chứng của bệnh Crohn ở phụ nữ
Crohn's Disease Symptoms in Females
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Làm sao nhận ra và chẩn đoán căn bệnh của Crohn ở loài người
How to Recognize and Diagnose Crohn’s Disease in Men
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Crohn có ảnh hưởng đến da bạn không?
Is Crohn's Affecting Your Skin?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Làm sao biết bạn có bị bệnh Crohn hay không
How to Tell If You Have Crohn's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Bệnh Crohn và thống kê: những gì bạn cần biết
Crohn's Disease Facts and Statistics: What You Need to Know
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Bệnh Crohn: nguyên nhân và các yếu tố rủi ro
Crohn's Disease: Causes and Risk Factors
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Sự khác biệt giữa viêm ruột và bệnh Crohn
Differences Between Ulcerative Colitis and Crohn's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Hiểu được bệnh của người Crohn
Understanding Metastatic Crohn’s Disease
Báo Healthline Báo Healthline 40 ngày
Bệnh Crohn trông như thế nào khi soi siêu thị?
What Does Crohn’s Disease Look Like on a Colonoscopy?
Báo Healthline Báo Healthline 46 ngày
Bệnh Crohn có thể dẫn đến viêm khớp không?
Can Crohn’s Disease Lead to Appendicitis?
Báo Healthline Báo Healthline 59 ngày
Khi nào bạn nên tìm ý kiến khác về bệnh Crohn?
When Should You Seek a Second Opinion for Crohn’s Disease?
Báo Healthline Báo Healthline 61 ngày
Nguy cơ không chữa bệnh Crohn
The Risks of Not Treating Your Crohn's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 68 ngày
Ăn nhiều với bệnh Crohn
Adventurous Eating with Crohn’s Disease
WebMD WebMD 74 ngày
Ngọn lửa của người Crohn trông như thế nào?
What Does A Crohn’s Flare Look Like For Me?
WebMD WebMD 90 ngày
Quản lý thuốc men của Crohn
Managing Crohn’s Medications
WebMD WebMD 104 ngày
Why You Should Exercise If You Have IBD
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 111 ngày
Recent Developments in Crohn's Disease
Báo MedPage Today Báo MedPage Today 112 ngày
6 Things Only People with Crohn’s Disease Will Understand
WebMD WebMD 113 ngày
4 Things You Need to Have as a Vanlifer with Crohn’s Disease
WebMD WebMD 133 ngày
Ileocolitis
Báo Healthline Báo Healthline 138 ngày
How Being Diagnosed with Crohn’s Disease Saved My Life
WebMD WebMD 143 ngày
People Newly Diagnosed with Crohn’s Disease Fare Much Better Starting with an Advanced Treatment
Báo Everyday Health Báo Everyday Health 145 ngày
Cách nói về Crohn trong buổi hẹn hò đầu tiên
How to Talk About Crohn’s on a First Date
WebMD WebMD 160 ngày
Bạn biết bao nhiêu về các lựa chọn điều trị bệnh Crohn?
How Much Do You Know About Crohn’s Disease Treatment Options?
Báo Healthline Báo Healthline 167 ngày
Vượt qua thăng trầm: Rối loạn ăn uống và bệnh Crohn
Riding the Ups and Downs: Having an Eating Disorder and Crohn’s Disease
WebMD WebMD 181 ngày
Mối liên hệ giữa bệnh Crohn và chứng lo âu là gì?
What’s the Link Between Crohn’s Disease and Anxiety?
Báo Healthline Báo Healthline 187 ngày
Những câu hỏi thường gặp của bạn, đã được trả lời: Chữa lành niêm mạc trong bệnh Crohn
Your FAQs, Answered: Mucosal Healing in Crohn’s Disease
Báo Healthline Báo Healthline 188 ngày
Hút thuốc ảnh hưởng đến bệnh Crohn như thế nào?
How Does Smoking Affect Crohn’s Disease?
Báo Healthline Báo Healthline 193 ngày