chad
chad

Chad gia nhập các nước khác để loại trừ bệnh ngủ
Chad joins other countries in eliminating sleeping sickness
Báo Africa News Báo Africa News 32 ngày
Người dân phản ứng sau vụ nổ kho đạn dược quân sự chết người
Chad: Residents react after deadly military ammunition depot blast
Báo Africa News Báo Africa News 33 ngày
Vụ nổ tại kho vũ khí quân sự ở thủ đô Chad giết 9
Explosions at a military ammunition depot in Chad's capital kill 9
Báo Africa News Báo Africa News 34 ngày
Chad thề trước tổng thống sau khi tranh chấp bầu cử, kết thúc nhiều năm cai trị quân đội
Chad swears in president after disputed election, ending years of military rule
Báo Africa News Báo Africa News 60 ngày
Chad: Idris Déby tuyên thệ tham gia vào vị trí chủ tịch sau cuộc bầu cử
Chad: Idriss Déby sworn in as president following disputed elections
Báo Africa News Báo Africa News 61 ngày
Chad xác nhận Mahamat Idris Déby làm chủ tịch
Chad confirms Mahamat Idriss Déby as president
Báo Africa News Báo Africa News 67 ngày
Lãnh đạo của Chad thách thức kết quả của cuộc bầu cử tổng thống
Chad's opposition leader challenges the results of the presidential elections
Báo Africa News Báo Africa News 70 ngày
Nhà cai trị quân sự của Chad tuyên bố người thắng cuộc bầu cử tổng thống là đối lập kết quả
Chad's military ruler declared winner of presidential election as opposition disputes result
Báo Africa News Báo Africa News 74 ngày
Chad: Những người ủng hộ Ma - ga - a Tranh chấp ra đường phố để ăn mừng chiến thắng cử tri
Chad: Supporters of Mahamat Deby take to the streets in celebration of electoral win
Báo Africa News Báo Africa News 74 ngày
Bắt đầu đếm trong cuộc bầu cử Tổng thống Chad
Counting begins in Chad Presidential election
Báo Africa News Báo Africa News 77 ngày
Chad bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đầu tiên của Sahel Tổng thống kể từ sau làn sóng đảo chính
Chad votes in first Sahel presidential poll since wave of coups
Báo Africa News Báo Africa News 78 ngày
Thống trị Chadian Cuộc tranh chấp Malamat Nó không bầu cử để chấm dứt chế độ quân sự
Chadian ruler Mahamat Deby Itno casts ballot in polls set to end military rule
Báo Africa News Báo Africa News 78 ngày
Chad là tổng thống tạm thời mà đất nước ưa thích nhất trong cuộc bầu cử
Chad's interim president the favourite as the country goes to the polls
Báo Africa News Báo Africa News 80 ngày
Hoa Kỳ nói nó sẽ trở về Chad để đàm phán để giữ quân đội trong nước
US says it will return to Chad for talks to keep troops in the country
Báo Africa News Báo Africa News 82 ngày
Cuộc bầu cử Chad: Chiến dịch bắt đầu khi các ứng viên chống đối than phiền vi phạm
Chad election: Campaigns start as opposition candidates lament violations
Báo Africa News Báo Africa News 108 ngày
Chad: Mahamat Deby, Success Masra among 10 cleared candidates for presidential election
Báo Africa News Báo Africa News 120 ngày
Sudan war: After escaping the war at home, refugees face hunger and diseases
Báo Africa News Báo Africa News 122 ngày
Success Masra declares candidacy for Chad's presidency
Báo Africa News Báo Africa News 134 ngày
Chad's interim leader confirms candidacy in this year's presidential poll
Báo Africa News Báo Africa News 142 ngày
Chad opposition leader Yaya Dillo killed in shooting
Báo Africa News Báo Africa News 145 ngày
Chad: Authorities announce several deaths after attack on internal security agency
Báo Africa News Báo Africa News 146 ngày
Chad: Việc bổ nhiệm Thủ tướng mới gây ra nhiều phản ứng trái chiều
Chad: Appointment of new Prime Minister sparks mixed reactions
Báo Africa News Báo Africa News 203 ngày
Chad: Thành công với chính phủ mới của Masra, sự kết hợp giữa tính liên tục và sự thay đổi
Chad: Succes Masra’s new government, a blend of continuity and change
Báo Africa News Báo Africa News 203 ngày
Chad's Deby bổ nhiệm thủ lĩnh phe đối lập, Masra, làm Thủ tướng mới
Chad's Deby appoints opposition leader, Masra, as new PM
Báo Africa News Báo Africa News 204 ngày
Chad: Tòa án tối cao chấp thuận cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý 'có'
Chad: Supreme court approves 'yes' referendum vote
Báo Africa News Báo Africa News 207 ngày
Hiến pháp mới của Tchad được thông qua với 86% phiếu bầu
Chad's new constitution passes with 86% of vote
Báo Africa News Báo Africa News 211 ngày
Chad bỏ phiếu về hiến pháp mới trước khi hứa chấm dứt chế độ cai trị của quân đội
Chad votes on new constitution ahead of promised end of military rule
Báo Africa News Báo Africa News 220 ngày
Chad: 5 điều cần biết trước cuộc trưng cầu dân ý
Chad: 5 things to know before the referendum
Báo Africa News Báo Africa News 222 ngày
Chiến dịch trưng cầu dân ý của Chad chia rẽ các tầng lớp chính trị
Chad referendum campaign divides political classes
Báo Africa News Báo Africa News 230 ngày