burundi
burundi

Burundi: Đói kém và quyền lực giảm dần sự cô lập quốc tế
Burundi: shortages and power cuts slow a return from international isolation
Báo Africa News Báo Africa News 32 ngày
Rwanda từ chối tham gia vào cuộc tấn công của các chi nhánh đổ lỗi cho những kẻ nổi loạn ở Burundi
Rwanda denies involvement in grenade attack blamed on Burundi rebels
Báo Africa News Báo Africa News 68 ngày
Burundi: Các nhà cầm quyền di tản gia đình vì lũ lụt lan tràn
Burundi: Authorities relocate families displaced by widespread flooding
Báo Africa News Báo Africa News 68 ngày
Burundi: Trung tâm Talitha Koum phá vỡ điều cấm kỵ xung quanh chứng tự kỷ
Burundi: The Talitha Koum centre breaking the taboo surrounding autism
Báo Africa News Báo Africa News 87 ngày
Burundi detains dozens of soldiers who refused deployment in fight against M23 rebels in Congo
Báo Africa News Báo Africa News 143 ngày
An official in Burundi says rebels kill 9 people and accuses Rwanda of backing the group
Báo Africa News Báo Africa News 144 ngày
Burundi đóng cửa biên giới với Rwanda sau khi cáo buộc Kigali tài trợ cho các cuộc tấn công của phiến quân
Burundi shuts borders with Rwanda after accusing Kigali of funding rebel attacks
Báo Africa News Báo Africa News 190 ngày
Tổng thống Burundi kêu gọi ném đá các cặp đồng tính nam trong bối cảnh tranh luận về quyền LGBTQ+ toàn cầu
Burundi's President Calls for Stoning of Gay Couples Amid Global LGBTQ+ Rights Debate
Báo Africa News Báo Africa News 204 ngày
Burundi: Nạn nhân của cuộc tấn công nổi dậy ở Gatumba bị chôn vùi trong nước mắt
Burundi: Victims of the rebel attack in Gatumba buried amid tears
Báo Africa News Báo Africa News 207 ngày
Burundi: 20 người chết trong cuộc tấn công của phiến quân - Tuyên bố của chính phủ
Burundi: 20 dead in rebel attack - Government statement
Báo Africa News Báo Africa News 210 ngày
Burundi: Sạt lở đất gia tăng gây hoảng loạn
Burundi: Escalating landslides fuel panic
Báo Africa News Báo Africa News 218 ngày
Burundi: Cựu Thủ tướng bị kết án tù chung thân
Burundi: Former Prime Minister sentenced to life in prison
Báo Africa News Báo Africa News 224 ngày
Burundi: Quốc hội phê chuẩn ủy ban bầu cử mới, phe đối lập chỉ trích
Burundi: Parliament validates new electoral commission, opposition criticizes
Báo Africa News Báo Africa News 225 ngày