breast-cancer
breast-cancer

Quan điểm lâu dài về ảnh hưởng lâu dài của việc điều trị ung thư vú
The Long View on the Long-Term Impact of Breast Cancer Treatment
Báo MedPage Today Báo MedPage Today 11 ngày
Đối với bệnh nhân của bạn: quản lý hiệu ứng dài của phương pháp điều trị
For Your Patients: Managing the Long-Term Effects of Treatment
Báo MedPage Today Báo MedPage Today 11 ngày
Hina Khan Debuts New look After haice Khi cô ấy chiến đấu với giai đoạn 3 ung thư vú: "Chỉ là một mái tóc... sẽ mọc lại '
Hina Khan Debuts New Look After Haircut As She Battles Stage 3 Breast Cancer: 'It's Just Hair...Will Grow Back'
Báo The Health Site Báo The Health Site 16 ngày
Cơ thể chiến đấu chống lại ung thư vú có thể dễ dàng thay đổi cách sống 30 phút
Body's fight against breast cancer could be boosted with easy 30-minute lifestyle change
Báo The Mirror Báo The Mirror 17 ngày
Y tá cho rằng khối u có nghĩa là cô ấy đang ở dưới thời tiết cho đến khi cô được chẩn đoán nghiêm trọng
Nurse thought lump meant she was 'under the weather' - until she got grave diagnosis
Báo The Mirror Báo The Mirror 38 ngày
Phần lớn những người trẻ sống sót qua ung thư vú có thể có con
Most Younger Breast Cancer Survivors Can Have Kids
Báo Everyday Health Báo Everyday Health 46 ngày
Nhìn về phía 50
Looking Forward to 50
WebMD WebMD 53 ngày
Hàng ngàn bệnh nhân ung thư vú có thể tránh được việc hóa trị nhờ xét nghiệm gen mới
Thousands of breast cancer patients could avoid chemo thanks to new gene test
Báo The Mirror Báo The Mirror 56 ngày
Hãy hiểu 5 dấu hiệu này quanh Bratt. Ung thư đã bắt đầu thay vì hoảng loạn. Kiểm tra ngay
ब्रेस्ट के आसपास इन 5 संकेतों से समझ जाएं कैंसर की हो चुकी है शुरुआत, घबराने के बजाय कराएं तुरंत जांच
Báo The Health Site Báo The Health Site 56 ngày
Ung thư vú: Làm thế nào để giảm nguy cơ của bạn bao gồm ăn kiêng tốt nhất và hóa chất độc để tránh
Breast cancer: How to cut your risk including best diet and toxic chemicals to avoid
Báo The Mirror Báo The Mirror 61 ngày
Chẩn đoán ung thư vú là câu chuyện để kể
Your Breast Cancer Diagnosis is Your Story to Tell
WebMD WebMD 62 ngày
Vai trò chính của các nhà cung cấp y tế chính trong việc điều khiển ung thư vú Tx-Related AEs
The Key Role of Primary Care Providers in Managing Breast Cancer Tx-Related AEs
Báo MedPage Today Báo MedPage Today 68 ngày
Đối với bệnh nhân: Hãy cộng tác với bác sĩ chuyên khoa chính để được giúp đỡ với tác dụng phụ
For Your Patients: Partner With Your Primary Care Doc for Help With Side Effects
Báo MedPage Today Báo MedPage Today 68 ngày
Khuyến khích những người sống sót qua ung thư vú và những người sống sót qua dòng sông
Advocating for Breast Cancer Survivors and Thrivers
WebMD WebMD 69 ngày
Chúng ta nên ăn mừng cuộc sống như Kris Hallenga của Coppa sau khi cô ấy chết 38 tuổi
'We should all celebrate life like CoppaFeel's Kris Hallenga after her death aged 38'
Báo The Mirror Báo The Mirror 74 ngày
Làm thế nào để kiểm tra đúng cách ngực của bạn ung thư vú - và khi để gặp bác sĩ
How to properly check your breasts for breast cancer - and when to see a doctor
Báo The Mirror Báo The Mirror 75 ngày
Cảm giác cảnh sát! Người sáng lập, niềm tự hào của nước Anh người chiến thắng và nhà báo cũ Kris Hallenga chết ở tuổi 38 sau khi sống trọn vẹn với bệnh ung thư - sau khi gây cảm hứng cho hàng triệu người với chiến dịch
CoppaFeel! founder, Pride of Britain winner and ex-Mirror columnist Kris Hallenga dies at 38 after 'living life to the full' with cancer - after inspiring millions with campaign
Báo The Mirror Báo The Mirror 75 ngày
Các dấu hiệu ung thư vú không bao giờ nên bỏ qua như Coppa cảm thấy! CEO Kris Hallenga chết ở tuổi 38
Breast cancer signs you should never ignore as CoppaFeel! CEO Kris Hallenga dies at 38
Báo The Mirror Báo The Mirror 75 ngày
Lancet báo cáo tiên đoán 1 triệu ca ung thư vú vào năm 2040: Hiểu được triệu chứng ung thư vú vào năm 40
Lancet Report Predicts 1 Million Breast Cancer Deaths by 2040: Understanding Warning Symptoms of Breast Cancer In 40s
Báo The Health Site Báo The Health Site 75 ngày
Việc thử nghiệm ung thư vú giúp tôi như thế nào
How Genetic Testing for Breast Cancer Helped Me
WebMD WebMD 76 ngày
7 Những cách nương tựa nơi người thân yêu khi được điều trị ung thư vú
7 Ways to Lean on Your Loved Ones When Undergoing Breast Cancer Treatment
Báo Healthline Báo Healthline 79 ngày
Phụ nữ nên bắt đầu chụp X-quang tuyến vú lúc 40 tuổi, chứ không phải 50
Women Should Start Getting Mammograms at Age 40, Not 50
Báo Everyday Health Báo Everyday Health 80 ngày
Sức mạnh của sự ủng hộ cá nhân (Không cần thiết phải có tiền!)
The Power of Personal Advocacy (No Billboard Necessary!)
WebMD WebMD 82 ngày
Những điểm nổi bật cần thiết cho việc tiếp cận mục tiêu để chống lại những cơn ung thư vú ở phụ nữ trẻ
Study Highlights Need For Targeted Approaches To Combat Rising Breast Cancer Rates In Younger Women
Báo The Health Site Báo The Health Site 83 ngày
Công cụ chăm sóc y tế cho ung thư vú
Complementary Care Toolkit for Breast Cancer
Báo Healthline Báo Healthline 85 ngày
Chương trình thời trang kỷ niệm 24 người sống cùng ung thư vú
Fashion show celebrates 24 people living with and beyond breast cancer
Báo Indy100 Báo Indy100 86 ngày
Lời cảnh báo mới cho những người sống sót sau ung thư vú với nhiều bệnh nhân hơn có nguy cơ mắc bệnh thứ hai
New warning to breast cancer survivors with patients more at risk of second illness
Báo The Mirror Báo The Mirror 87 ngày
Làm thế nào để điều trị ung thư vú cấp tính (ER+) PR(PR+) H2?
How Is ER-Positive (ER+) PR-Positive (PR+) HER2-Negative Breast Cancer Treated?
Báo Healthline Báo Healthline 87 ngày
Phá vỡ các tùy chọn điều trị ung thư vú H2
Breaking Down the Treatment Options for HER2-Negative Breast Cancer
Báo Healthline Báo Healthline 87 ngày
Các con thú giúp tôi thế nào trong chuyến hành trình của ung thư vú
How My Pets Helped Me on My Breast Cancer Journey
WebMD WebMD 88 ngày
Những gì tôi sẽ nói về ung thư vú:
What I Would Tell Women of Color About Breast Cancer: It Will Be OK
WebMD WebMD 90 ngày
Mẹ tôi nghĩ bà bị hen suyễn chết năm 33 tuổi sau khi chịu hai tổn thất nghiêm trọng
Mum who thought she had asthma dies at 33 after suffering two devastating losses
Báo The Mirror Báo The Mirror 92 ngày
Điều gì đã giúp tôi nhiều nhất trước khi sinh con
What Helped Me The Most Before My Mastectomy
WebMD WebMD 96 ngày
Kỹ thuật này có thể là hiện thân tiếp theo trong việc điều trị ung thư vú
This Freezing Technique Could Be the Next Frontier in Breast Cancer Treatment
Báo Everyday Health Báo Everyday Health 99 ngày
Một cuộc hành trình cá nhân
Navigating Love with Metastatic Breast Cancer: A Personal Journey
WebMD WebMD 100 ngày
Ung thư vú và ăn kiêng:
Breast Cancer and Diet: What I Eat and Don't Eat
WebMD WebMD 104 ngày
The Initiation Sucks, but the Community Is Forever: My Second YSC Summit
WebMD WebMD 110 ngày
Defining Survivorship: Beyond the Dictionary
WebMD WebMD 118 ngày
My Journey in Volunteer Work for Non-Profits
WebMD WebMD 124 ngày
Mum diagnosed with breast cancer 'was denied screening - because she was too young'
Báo The Mirror Báo The Mirror 129 ngày