atrial-fibrillation
atrial-fibrillation

Sugary Sodas and Artificially Sweetened Drinks Can Raise Risk of Atrial Fibrillation by 20 Percent
Báo Everyday Health Báo Everyday Health 135 ngày
Nguyên nhân gây rung nhĩ sau phẫu thuật bắc cầu tim và cách điều trị?
What Causes Atrial Fibrillation Following Heart Bypass Surgery, and How Is It Treated?
Báo Healthline Báo Healthline 158 ngày
Rung nhĩ có nguy cơ cao mắc bệnh tim! Thay đổi lối sống có thể kiểm soát được các triệu chứng không?
Atrial Fibrillation Is High Risk For Heart Diseases! Can Lifestyle Changes Keep Symptoms Under Control?
Báo The Health Site Báo The Health Site 207 ngày
Thiết bị Watchman và quy trình điều trị rung tâm nhĩ (AFib)
Watchman Device and Procedure for Atrial Fibrillation (AFib)
Báo Healthline Báo Healthline 235 ngày
Hiểu nguyên nhân gây ra AFib
Understanding What Causes AFib
Báo Healthline Báo Healthline 249 ngày