alzheimers
alzheimers

Có những lựa chọn nào giúp người trẻ bị tàn tật?
What Assisted Living Options Are Available for Disabled Young Adults?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 4 ngày
Lời khuyên giúp người thân bình tĩnh với bệnh Alzheimer trong một thời điểm khó khăn
Tips for Calming a Loved One with Alzheimer’s During a Difficult Moment
Báo Healthline Báo Healthline 4 ngày
Bạn có vị giác xấu trong miệng không?
Do You Have a Bad Taste in Your Mouth?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 9 ngày
Có gì khác biệt giữa chứng mất trí nhớ và chứng giảm đau cơ thể Lewy?
What's the Difference Between Alzheimer's and Lewy Body Dementia?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 9 ngày
Hãy học biết phải làm gì khi một người bị đau lưng nói về việc tự tử
Learn What to Do When Someone With Dementia Talks About Suicide
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Dịch Alzheimer's breakthrough May 'Rescue' Rescue lúc đầu mất thần kinh
Alzheimer's Breakthrough May 'Rescue' Early Neuron Loss
Báo Newsweek Báo Newsweek 16 ngày
Tại sao 6 loại thực phẩm này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer
Why These 6 Foods May Reduce Your Risk of Alzheimer's
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 22 ngày
Kết thúc của Aduhlem có nghĩa gì với thuốc Alzheimer
What the End of Aduhelm Means for Alzheimer's Drugs
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 22 ngày
10 Những điều người bị chứng đau nửa đầu ước bạn biết
10 Things People With Dementia Wish You Knew
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 22 ngày
Quản lý chứng hoang tưởng hay rối loạn trí nhớ trong chứng Alzheimer và chứng suy giảm trí nhớ
Managing Paranoia or Delusions in Alzheimer's Disease and Dementia
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 22 ngày
Triệu chứng để tìm kiếm với giai đoạn cuối của bệnh Alzheimer
Symptoms to Look for With Late Stages of Alzheimer's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 22 ngày
6 Các nhóm hỗ trợ bệnh Alzheimer năm 2023
6 Alzheimer's Disease Support Groups of 2023
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Kiểm tra chứng thiếu máu ở Montreal (MoCA)
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Test for Dementia
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Bạn có lo lắng rằng người thân yêu của bạn bị bệnh Alzheimer hay suy giảm trí nhớ không?
Are You Worried That Your Loved One Has Alzheimer's or Dementia?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Cách chụp cộng hưởng từ giúp phát hiện bệnh Alzheimer
How MRI is Used to Help Healthcare Providers Detect Alzheimer's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Điều gì xảy ra trong cuộc thăm dò ý kiến?
What Happens During a SPECT Scan?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
9 Lựa chọn chăm sóc những người sống với bệnh đau nửa đầu
9 Care Options for People Living With Dementia
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rạng: Đó là gì? Sự can thiệp không dùng thuốc nào có ích?
Sundowning in Dementia: What Is It? Which Non-Drug Interventions Help?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Điều hành chức năng bị ảnh hưởng thế nào bởi chứng mất trí
How Executive Functioning Is Affected by Dementia
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Trò chuyện và ngôn ngữ khó khăn trong bệnh Alzheimer
Communication and Language Difficulties in Alzheimer's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Sự phán xét không ngừng có thể là một triệu chứng thời ban đầu của chứng ma túy
Impaired Judgment Can Be an Early Symptom of Dementia
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 25 ngày
Bộ nhớ ngắn và ảnh hưởng thế nào đến bệnh Alzheimer
Short-Term Memory and How It's Affected by Alzheimer's
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 26 ngày
Bệnh Alzheimer là gì?
What Are the 4 A's of Alzheimer's Disease?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 26 ngày
Làm thế nào để phân biệt giữa việc quên bình thường và bệnh Alzheimer
How to Distinguish Between Normal Forgetfulness and Alzheimer's
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 26 ngày
Dấu hiệu tìm kiếm nếu bạn bị triệu chứng Alzheimer lúc đầu
Signs to Look for If You Have Symptoms of Early Alzheimer's
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 26 ngày
Triệu chứng Alzheimer
Alzheimer's Disease Signs & Symptoms
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 26 ngày
Bệnh Alzheimer
Mild Cognitive Impairment vs. Alzheimer's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 26 ngày
Bệnh Alzheimer
Alzheimer's Disease Treatment
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 26 ngày
Ba giai đoạn của bệnh Alzheimer
The 3 Stages of Alzheimer’s Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 26 ngày
Hãy hỏi chuyên gia: Có phương pháp trị liệu nào mới cho bệnh Alzheimer?
Ask the Expert: What New Treatments Are Out There for Alzheimer’s Disease?
Báo Healthline Báo Healthline 31 ngày
Cơ quan sinh trắc học và chứng bệnh Alzheimer
Your FAQs Around Biomarkers and Alzheimer’s Diagnosis
Báo Healthline Báo Healthline 45 ngày
Nghiên cứu: Ngay cả sự suy giảm nhẹ nhất trong giấc ngủ sâu cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer
Study: Even the Slightest Decrease in Deep Sleep Can Elevate Risk of Alzheimer's Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 47 ngày
Sự đột phá của bệnh Alzheimer có thể làm ngưng quá trình phát triển
Alzheimer's Breakthrough Could Halt Progression
Báo Newsweek Báo Newsweek 51 ngày
Chọn mũi có làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer không?
Does Picking Your Nose Increase Your Risk of Alzheimer’s?
Báo Healthline Báo Healthline 60 ngày
Làm thế nào những người chăm sóc có thể giúp các bệnh nhân bị Downmentia với những thay đổi thích đáng
How Caretakers Can Help Dementia Patients With Appetite Changes
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 69 ngày
Làm sao biết liệu đơn vị Giám Ngục có thể giúp người thân yêu của bạn không
How to Know If a Dementia Unit Would Help Your Loved One
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 70 ngày
6 Cách giúp một bệnh nhân mắc chứng suy dinh dưỡng thích nghi với căn nhà
6 Ways to Help a Dementia Patient Adjust to Their Nursing Home
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 70 ngày
Bệnh Alzheimer ảnh hưởng đến khả năng thể chất và chức năng
How Alzheimer's Affects Physical Ability and Functioning
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 70 ngày
Tác động của bệnh Alzheimer lên não
The Effects of Alzheimer's on the Brain
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 70 ngày
Diets to Slow or Prevent Alzheimer’s Disease
Báo Healthline Báo Healthline 110 ngày